12 oras kumayod, pero di tama ang sinasahod!

6th February 2018

Sekyu, walang palya sa kaniyang serbisyo. 12 oras kung magtrabaho. Ngunit ang kaniyang ahensya, hindi tama kung magpasweldo at hindi hinuhulugan ang mga benepisyo!

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook