Ayuda para sa mga biktima ng nahulog na bus sa Nueva Ecija, ibibigay na

21st April 2017

Bukas inaasahang mag-aabot ng tulong pinansyal sa mga biktima ang kumpanya ng Leomaric bus na nahulog sa bangin sa Nueva Ecija.


RELATED ITEMS:   , , , , , , , , ,NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook