Bakod ng Hacienda Luisita, tinibag ng mga magsasaka

24th April 2017

Kinasa ng mga magsasaka ang kilusang “Occupy Luisita” bilang panawagan na ipamahagi na sa kanila ang ekta-ektaryang lupain ng hacienda.

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook