Financial claims ng mga biktima ng Nueva Ecija bus crash, pinamamadali

20th April 2017

Sinimulan na kanina ng abogado ng Leomarick Bus Company ang pamilya ng mga biktima ng aksidente para pag-usapan ang ibibigay na tulong sa kanila. | Dindo Flora


RELATED ITEMS:   , , ,NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook