Malacañang, pinanghahawakan ang pangako ng China na ‘di na magsasagawa ng bagong reclamation

6th February 2018

Pinanghahawakan pa rin ng Malacañang ang pangako ng China na hindi na ito magtatayo ng bagong istraktura sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Narito ang report ni Rosalie Coz.

For more videos:
For News Update, visit:

Check out our official social media accounts:

Instagram account – @UNTVLife

Feel free to share but do not re-upload.

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook