Nabahirang imahe ng DOH, kanino isisisi?

6th February 2018

Kasalukuyang DOH na pinamumunuan ni Sec. Duque, nabubukulan sa kalokohang ginawa ng kawani ng DOH ni Garin. Kaya sino ba dapat sisihin kung ang mga magulang ay wala ng tiwala sa DOH?

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook