[News5] Duterte sa COVID-19 vaccine: Nakahanap na ako ng pera

14th October 2020

Iginiit ni Pres. Duterte na handa na ang pera para sa pagbili ng mabubuong COVID-19 vaccines, pero maghahanap pa siya ng dagdag na pondo para maging available ito sa lahat.

Nabanggit niya rin ang plano ng Russia na magtayo ng pharmaceutical plant sa bansa.

Follow News5 and stay updated with the latest stories!

Facebook: facebook.com/News5Everywhere
Twitter: twitter.com/News5PH
Instagram: @news5everywhere
Website: news5.com.ph


RELATED ITEMS:   , , , , , , ,NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook