NHA: 71 umokupa ng bahay sa Pandi, dati nang nabigyan ng pabahay

6th February 2018

Panawagan ng NHA, isaalang-alang din ng Kadamay ang kapakanan ng iba pang pamilyang dumaan sa proseso ng pag-a-apply ng pabahay.

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook