Pagbabawal sa dayuhang mananaliksik sa PH Rise, pinagdudahan

6th February 2018

Hindi mabatid ng mga mambabatas sa oposisyon kung ano’ng saysay ng pagpapatigil sa mga pag-aaral ng mga banyaga sa Philippine Rise kung nakaalis na rin naman ang research vessel doon ng Tsina.

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook