Pagpapalaya ng NPA sa dalawang sundalo, pakitang tao?

21st April 2017

Binatikos ng AFP ang umano’y sapilitang pagpapasuot ng NPA ng military uniform sa dalawang bihag na sundalong pinalaya nito. Parang pinalalabas daw kasing may armas ang dalawa kaya dinakip kahit pa nakasibilyan nang dukutin sa Sultan Kudarat noong Pebrero 2.

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook