SEMANA SANTA 2017 | Mahigit 60 imahen ng mga santo, ipinarada sa Marikina

14th April 2017

Ipinarada ang mahigit animnapung imahe ng mga santo sa Marikina ngayong Biyernes Santo. Daan-daang mga residente rin ang sumama sa prusisyon. Ang parada ay pinangunahan ito ng grupong Aglipay.


RELATED ITEMS:   , , , , , ,NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook