Travel warning papuntang Pilipinas, inilabas ng ilan pang bansa

12th April 2017

Ilan pang bansa kabilang na ang New Zealand at France ang nagbigay ng babala sa kanilang mga residente na mag-ingat sa pagbiyahe sa Pilipinas lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao.


RELATED ITEMS:   , , ,NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook