Tulong ni BITAG, walang bayad! Ingat sa mga dorobo!

6th February 2018

BITAG, handang tumulong at makinig sa bawat hinaing sa Ben Tulfo Listens. Ang public service ni BITAG ay walang bayad. Kaya mag-ingat sa mga dorobo! Isumbong agad sa amin kung sakali mang may manghingi sa inyo ng bayad upang matulungan!

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook