TV Patrol: Photographer sa likod ng tanyag na ‘Humans of New York’

5th February 2018

Unang pagkakataon sa bansa ni Stanton at marami siyang nakuhang larawan at mga makabuluhang kuwento ng mga Pilipino, na kaniyang inihahanda sa kaniyang panibagong proyekto.

Watch the full episodes of TV Patrol on TFC.TV

and on IWANT.TV for Philippine viewers, click:

NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook