WATCH: Elizabeth Oropesa slams Jim Paredes

26th February 2017

ELIZABETH OROPESA SLAMS JIM PAREDES ‘Wala kang pinagkatandaan’ Duterte Youth.

Actress Elizabeth Oropesa wrote: “Mawalang galang na Mr Jim Paredes.”

“Mr. Jim Paredes, mawalang galang na. Masayado lang akong naapektuhan doon sa ginawa mo doon sa bata kanina. Kung ako ba ang makakaharap mo, gagawin mo rin sa akin yun? Sasabihin mo rin sa akin yun “Look at me, look at me? Ilalapit mo rin ang mukha mo sa mukha ko?” Nagtatanong lang ako.

Napakapangit. Alam mo ang lumalabas? Ikaw yung duwag. I am so disappointed kasi kahit na, kahit na hindi ko gusto ang gusto mo, igagalang pa rin kita eh.”


RELATED ITEMS:   ,NewsBitsPH – Philippine Politics, News and Entertainment

All data and information provided on this site is for informational purposes only. newsbitsph.com makes no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis.

Full Disclaimer

Like PH News on Facebook